Nota legal

El lloc web www.esbaluard-cadaques.net ( en endavant, el "Lloc Web") és propietat de SERIPUIG CADAQUES S.L. (RESTAURANT ES BALUARD) en endavant Responsable del Tractament.

RESPONSABLE: SERIPUIG CADAQUES S.L. B55201701 Ctra. PORT LLIGAT, 48 17488 CADAQUÉS info@esbaluard-cadaques.net - 972258183

Registre Mercantil ........., Tomo …., Foli ….., Secció …., Fulla Registral ……., Inscripció ………

 

RESTAURANT ES BALUARD li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant "Condicions Generals d'Ús i Avisos legals" que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que info@esbaluard-cadaques.net podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que el lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús pugui solucionar contactant a www.esbaluard-cadaques.net a través del Telf. : 972258183 o a l'adreça de correu electrònic: info@esbaluard-cadaques.net


1. OBJECTE

XXX. incluye en su sitio web una serie de enlaces a páginas de sus clientes y proveedores, únicamente con la intención de hacer publicidad de los trabajos efectuados por encargo de éstos. XXX no se hace responsable de las informaciones comerciales contenidas en estos sitios o de cualquiera de los servicios o prácticas que se vinculen o relacionen con las páginas web enlazadas.


Propiedad intelectual

La totalidad del contenido de este sitio web está protegido por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario ha de respetar. Queda prohibida la reproducción, excepto para uso privado, la comunicación o distribución de los materiales incluidos en este sitio web sin autorización expresa de XXX